Commissie van toelating

CVT  2017 – 2018

 

VERGADERDATA                                      UITERSTE DATA VAN AANLEVERING


Woensdag  20 september  2017                   Woensdag  6 september

Woensdag  18 oktober       2017                   Woensdag  4 oktober

Woensdag  6 december     2017                   Woensdag  22 november

                      Let op!! januari is een vernieuwde datum.

Woensdag  24 januari        2018                   Woensdag  10 januari

Woensdag  21 maart          2018                   Woensdag  7 maart

Woensdag  25 april            2018                   Woensdag  11 april

Woensdag  20 juni             2018                   Woensdag  6 juni

EXTRA en LAATSTE vergadering in deze vorm. Het volgende cursusjaar worden de aanvragen centraal geregeld:

Woensdag 11 juli                                          Woensdag  27 juni

 

Een aanvraag van een TLV moet met het vereiste leerlingdossier in één keer, volledig , in één document, met inhoudsopgave en aanmeldingsformulier op tijd worden aangeleverd.

Vele kleine losse bestandjes worden niet meer geaccepteerd. Het dossier kan digitaal zo nodig via een bestandenverzender (bijvoorbeeld WeTransfer) verstuurd worden. Het mag ook aangetekend per post verzonden worden, aangemerkt als ‘vertrouwelijk’.

 

Nieuw emailadres CvT per 1 september 2017:  cvt.nof@gmail.com

 

Door hier te klikken kunt u het aanvraagformulier downloaden.
 

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn en ondertekend worden door:

  1. beide gezaghebbende* ouders of hun wettelijk vertegenwoordiger(s)
  2. het schoolbestuur of degene die gemachtigd is om namens het schoolbestuur te ondertekenen (meestal de directeur van de school)

* Wanneer één van de beide ouders geen gezag heeft, moet als bewijs een uittreksel van het gezagsregister van de rechtbank meegestuurd worden. Dit register is openbaar en een uittreksel is op te vragen bij de regionale rechtbank. Voor Noord-Nederland: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-Contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Veelgestelde-vragen


De aanvraag wordt niet in behandeling genomen, als het dossier niet volledig is (zie het aanmeldingsformulier voor de vereiste documenten) en/of niet volledig werd ondertekend.

 

 

 

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.