MR (medezeggenschapsraad)

De MR (medezeggenschapsraad) denkt mee en adviseert over het beleid van de school.

 

Namens de ouders hebben zitting in de MR:

 

Mw. H. Beintema
Dhr. A. Doornbos
Dhr. J. Romkes
Mw. N. Slagman

 

Namens het team hebben zitting in de MR:

 

Mw. F. Weidenaar (voorzitter)
Dhr. K. Dijkstra (secretaris)
Dhr. D.P. Boersma
Mw. A. de Vries