Kosten/Betalingen

Ouderbijdrage

 

Niet alle uitgaven worden door het ministerie vergoed. Daarom kennen alle scholen een zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld ter bekostiging van diverse activiteiten zoals:

 

- Schoolreisje

- Sportactiviteiten

- Kerst en andere vieringen

- Laatste schooldag

- Sinterklaasfeest

- Culturele vorming

- Vader- en Moederdag

- Schoolkamperen

- Projecten en excursies

 

Het bedrag voor de onder- en middenbouw is € 60,00 per jaar (€5,00 per maand bij incasso)

Het bedrag voor de bovenbouw is € 72,00 per jaar ( € 6,00 per maand bij incasso)

 

Het totaalbedrag zal door middel van automatische incasso maandelijks worden geïncasseerd en op de rekening van de Twine worden ontvangen. Indien u niet automatisch wilt betalen moet het bedrag per schooljaar per vooruitbetaling worden voldaan. (bankrekeningnummer NL22 RABO 0362.261.679)

 

Deze overeenkomst geldt voor een jaar en wordt zonder opzegging telkens stilzwijgend verlengd tot uw kind de school verlaa

 

 

 

Vrienden van de Twine

 

SBO De Twine maakt deel uit van Stichting Arlanta.

Mocht u specifiek de Twine financieel willen steunen, kan dit door ‘vriend van de Twine’ te worden voor € 7,50 per jaar.

Een aanvraagformulier is bij de administratie te verkrijgen.

 

Vergoedingen

 

Het kan voorkomen dat u als ouder/verzorger geen geld heeft om uw kind(eren) mee te laten doen aan bij- voorbeeld sport, muziekles, schoolreisje of het vieren van een verjaardag. U bent niet alleen. Zo kan in Nederland één op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan voor het kind belangrijke activiteiten.

 

Hiervoor biedt Kindpakket mogelijkheden;

Is uw inkomen lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig over- blijft? Dan is er Kindpakket.nl

Op www.kindpakket.nl staan alle vergoedingen op een rij en kunt u in vier stappen een vergoeding aanvragen.

Heeft u bij uw aanvraag hulp nodig, dan kan de schoolmaatschappelijk werkster u ondersteunen. (je.devries@arlanta.nl)

 

Het goede doel

 

Elke maandagmorgen kunnen de kinderen ook geld meenemen voor de zending. Van dit geld maken we in ieder geval elke maand € 25,- over voor Light House zuidafrika (https://goodnewsza.com/project-light-house/

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.